Bulgaria Classic Tour

6 days/5 nights

UNESCO Heritage Tour

10 days/9 nights

World Heritage Tour

10 days/9 nights

Explore Bulgaria

8 days/7 nights

Black Sea's Coast Tour

9 days/8 nights

Bulgarian Cultural Tour

10 days/9 nights

Spa & Culture Tour

9 days/8 nights

Adress:

ul. Dobri Nemirov 1-3

7000 Ruse, Bulgaria

Tel: +359 888 185 100

Email: marketing@tinatours.net

2020 by Tina Tours ©